Odvetniška pisarna Dolinar & Šešerko
Dedno pravo

Dedno pravo

 • sestavljanje, pregledi in hramba oporok;
 • zastopanje na zapuščinskih obravnavah;
 • sestavljanje  in pregledi dednih dogovorov;
 • uveljavljanje dediščinskih zahtevkov v pravdah;
 • sestavljanje in pregledovanje izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju ter preužitku;

 

Stečajno pravo

Stečajno pravo

 • zastopanje in prijava terjatev v prisilnih poravnavah in stečajnih postopkih
 • svetovanje in zastopanje v postopkih zavezujočega in nezavezujočega zbiranja ponudb;
 • zastopanje in svetovanje glede javnih dražb;
 • vlaganje predlogov za pričetek stečajnih postopkov;
Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo

 • zastopanje in svetovanje v gospodarskih sporih;
 • sestavljanje in pregledovanje gospodarskih pogodb (prodajnih, najemnih, zakupnih, posojilnih, darilnih, podjemnih, gradbenih, cesijskih, etc.);
 • sestavljanje  aktov o ustanovitvi in sklepov družb;

 

Delovno pravo

Delovno pravo

 • sestavljanje in pregledovanje pogodb o zaposlitvi in sporazumov o prenehanju le teh;
 • zastopanje in svetovanje v sodnih postopkih prenehanja pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanja pravic;
Družinsko pravo

Družinsko pravo

 • zastopanje in svetovanje v razveznih postopkih;
 • sestavljanje in pregledi sporazumov o ugotovitvi skupnega premoženja in razdelitvi le tega;
 • zastopanje v postopkih določanja in spremembe preživnine, varstva in vzgoje otrok in stikov;
 • zastopanje v postopkih ugotavljanja očetovstva;
Stvarno pravo

Stvarno pravo

 • zastopanje v postopkih vpisa lastninske in drugih stvarnih pravic;
 • zastopanje in svetovanje v mejnih, motenjskih in sosedskih  sporih;
 • zastopanje v postopkih glede priposestvovanja in sestavljanje posadnih listin;
Pogodbeno pravo

Pogodbeno pravo

 • sestavljanje in pregledovanje pogodb (prodajnih, najemnih, zakupnih, posojilnih, darilnih, podjemnih, gradbenih, cesijskih, etc.);
 • sestavljanje in pregledovanje sporazumov, sodnih in zunaj sodnih poravnav;
 • zastopanje in svetovanje v pravdnih postopkih izvirajočih iz sklenjenih pogodb;
Izvršilno pravo

Izvršilno pravo

 • zastopanje in svetovanje v izvršilnih postopkih
 • poizvedovanje o premoženju dolžnikov;
 • izpodbijanje dolžnikovih dejanj izven stečaja;
 • začasno zavarovanje terjatev;

Predstavitev

Uradne ure pisarne: pon. – pet. 9.00 do 12.00 Ure, cet. in pet. 17.00 -19.00.

Naši poslovni prostori se nahajajo na naslovu Slovenska cesta 56, Ljubljana. 

Možnost komuniciranja je tudi v angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in srbskem jeziku.